Експлейнър видео: вътрешно-корпоративни комуникации

August 17, 2015

Независимо дали сте строителен предприемач, продавате бутикови обувки или стартирате иновативен софтуерен бизнес, анимираното експлейнър видео може да бъде един от най-влиятелните ви маркетингови инструменти.

С налагането на видеото като главно средство за комуникация, повече и повече компании, като pCloud, GetLokal, Joyment и Link2Bulgaria са осъзнали ползите от използването на експлейнър видео, за да подобрят бизнеса си.

Но вие може би още не сте сигурни как точно да се възползвате от този тип видеа.

Ето няколко начина, по които анимираното експлейнър видео се използва за вътрешни комуникации.

 

Обучение на екипа

Компаниите продуцират експлейнър видеа за вътрешно ползване – за обучение на нови работници, които впоследствие задават въпроси.

explainer video internal

Така компаниите спестяват времето и ресурсите на хора с по-горни позиции.

Представяне на нов продукт

Много големи компании използват експелйнър видео, за да обяснят ползите от съществуващите си, или от новите си продукти на нови служители. Особено в по-големи фирми, където времето и ресурсите нужни за обучение на всеки нов индивид са много ограничени.

Когато голяма фирма налага нов продукт е важно целия екип да е запознат с него. Едноминутното експлейнър виео върши чудесна работа в този случай. Така всеки служител има представа относно случващото се, дори позицията им да не е директно свързана с новия продукт.

Вътрешен маркетинг с експлейнър видео

Големите компании имат нужда от вътрешно маркетиране.

Без него идеологията на компанията може да стане разпръсната и организацията да загуби своята кохерентност.

Краткото анимирано експлейнър виде е един от начините, по които мениджърите могат да комуникират своята визия, стратегия или логистични нужди.

Експлейнър видеата са страхотен начин за достигане на голям брой хора и комуникиране на важна за тях или вас информация.

.

С тях компаниите могат кратко и ясно да комуникират своето послание, ценностите си, вятванията си и концепции, които биха отнели дни тренинг.

Дори да имате нужда от лични вътрешни комуникации, можете да използвате видеа. Чрез предпазването на видеото с парола, можете да достигнете само до определени звена в организацията си и да комуникирате с тях ефективно.

Така че, преди да напишете поредната бележка и да я раздадете на целия си екип, може да се замислите за интегрирането на видео във вътрешните си комуникации.

Благодарим ви! Моля, проверете пощенската си кутия за e-mail потвърждение.
Абонирайте се за Spider Videos!

Оставете коментар