Независимо дали сте строителен предприемач, продавате бутикови обувки или стартирате иновативен софтуерен бизнес, анимираното експлейнър видео може да бъде един от най-влиятелните ви маркетингови инструменти. С налагането на видеото като главно средство […]

Read post
By spidervi | 0 comments

Подема на видеото над текста превръща уайтборд анимацията (whiteboard animation) в популярен избор за стил на анимация от малките и средни бизнеси.  Нека разгледаме защо:   1. Еволюционна психология. Рисуването е част […]

Read post
By spidervi | 0 comments

Според онлайн видео статистиката на Invodo през декември 2013 над 182.2 милиона човека в Америка са гледали над 38.7 милиарда видеа онлайн. И тези цифри се увеличават експоненциално, докато наближаваме началото на 2015 […]

Read post
By spidervi | 4 comments

Дори след като сте продуцирали страхотно промоционално видео, трябва да сте сигурни, че сте оптимизирали  визуалния наратив на страницата, на която видеото се намира. Простото поставяне на произволна страница просто не е […]

Read post
By spidervi | 0 comments