Видео продукцията никога не е била по-достъпна за бизнесите от всеки ранг. Този факт позволява на компаниите да използват видео не само на главната си уеб страница, но и на своите лендинг […]

Read post
By spidervi | 0 comments

Какво наистина означава “видео маркетинг”? Иновативните технологии са прекрасно нещо, но могат да имат и страничен ефект – заблуда в терминологията. Такава фраза в момента е „видео маркетинг“. Хората обикновено  говорят за […]

Read post
By spidervi | 0 comments