В този момент стойността от включването на продуктово видео в дигиталната маркетингова стратегия е универсално приета. Остава обаче неясност около възвръщането на инвестицията, независимо дали измерима (продажби и конверсии) или неизмерима (брандинг и бранд […]

Read post
By spidervi | 0 comments