Подема на видеото над текста превръща уайтборд анимацията (whiteboard animation) в популярен избор за стил на анимация от малките и средни бизнеси.  Нека разгледаме защо:   1. Еволюционна психология. Рисуването е част […]

Read post
By spidervi | 0 comments

Дори след като сте продуцирали страхотно промоционално видео, трябва да сте сигурни, че сте оптимизирали  визуалния наратив на страницата, на която видеото се намира. Простото поставяне на произволна страница просто не е […]

Read post
By spidervi | 0 comments